e-Cursus Lichaamstaal – Les 1: Kennismaking met de handdruk


Dank je om je in te schrijven op de deze e-Cursus Lichaamstaal. Via de informatie die je de komende 2 maanden zal ontvangen en via de oefeningen zal je een goede kennis opbouwen van de betekenis van lichaamstaal. Deze e-Cursus is een inleiding in de fascinerende wereld van Lichaamstaal. De kennis van onze opleidingen is gebaseerd op honderden wetenschappelijke bronnen (je vindt een overzicht hiervan op onze website).

In de lessen die je vanaf nu wekelijks ontvangt, maak je kennis met heel wat houdingen, signalen en posities. Het is heel belangrijk om die niet uit hun context te halen. Dit betekent dat je houdingen, signalen of posities in clusters (of groepen) moet interpreteren. Als je een signaal uit zijn context haalt, dan zou het kunnen dat je de interpretatie verkeerd maakt. Maar als er meerdere aanwijzingen zijn die op dezelfde conclusie wijzen, dan is je interpretatie waarschijnlijk correct.

Een positie voelt vaak ook comfortabel aan als ze overeenkomt met het gevoel of de emotie van een persoon op dat ogenblik. Het is dus belangrijk om te observeren wat er precies gebeurt en wat dat zou kunnen betekenen in combinatie met heel de context, met de woorden, met de stem en met de bewegingen daarbij.

Stresssituaties zoals een sollicitatiegesprek, een interview, een presentatie of een ondervraging maken dat de persoon in stress meer micro-expressies, meer bewegingen laat zien. Dat maakt het gemakkelijker om de gevoelens en gedachten van de ander te achterhalen. Wees er ook bewust van dat jij ook in stresserende situaties meer van je laat zien aan de anderen.

Heel belangrijk bij de interpretatie van houdingen, signalen of posities is het kalibreren. Kalibreren is bepalen wat normaal is voor die bepaalde persoon in die bepaalde situatie. Voor een persoon die bijvoorbeeld verbaal aangevallen wordt, is het heel normaal dat hij zich defensief en gesloten gaat opstellen. Dat betekent niet noodzakelijk dat die persoon een gesloten persoonlijkheid heeft.

Als een persoon vaak verdriet laat zien in zijn micro-expressies, dan kan dat betekenen dat er bij die persoon iets is blijven hangen uit zijn vorige ervaringen waarin hij veel verdriet heeft ervaren en dat het zijn gewoonte is geworden om dat te laten zien. Dat betekent niet noodzakelijk dat jij die persoon verdriet berokkent of dat die persoon iets verdrietigs vertelt. Het kan voor die persoon een normale houding zijn. Dus: kalibreer, kijk na wat normaal is voor die persoon in die bepaalde situatie, en vertrek van daaruit om zijn lichaamstaal te interpreteren.

Als je ooit een keuze moet maken tussen het geloven van de lichaamstaal of het geloven van de uitgesproken woorden, geloof dan de lichaamstaal. Als je bijvoorbeeld een gebroken glas ziet liggen naast een kind dat zegt (met de hand voor de mond): “Ik heb het niet gedaan”. Zou jij dan de woorden of de lichaamstaal geloven? Lichaamstaal liegt gewoonlijk niet, het laat de waarheid zien van wat die persoon denkt en voelt. Dus als je moet kiezen, geloof de lichaamstaal, en breng dan in perspectief wat de persoon zegt.

Enkele inleidende videos:

Inleidende video over wat je aan deze e-Cursus hebt:

Voorbeeld van onze presentatie voor 2500 personen:

Kennismaken met de handen

De handposities

Foto 1: Open handen

De basis voor de handbeweging is heel eenvoudig. Een naar boven geopende handpalm betekent openheid, je stelt jezelf kwetsbaar op, je laat personen toe, je hebt niets te verbergen.

Foto 2: Handpalm naar beneden

Je hand met de handpalm naar beneden uitstrekken is een teken van dominantie, het geeft je onmiddellijk autoriteit, vb. een leraar kan zijn orders aan de klas zo kracht bijzetten, of jouw baas legt op die manier een taak op jouw bureau neer.

Foto 3: Met de vinger wijzen

Waar heel goed voor moet opletten, is het gebruiken van je vinger. Iedereen kent die nog wel uit zijn kindertijd, het was doorgaans geen fijne ervaring als er naar je gewezen werd. Als je wijst met een vinger, dan geeft dat ook geen goede indruk. Het komt agressief over. Als je iets aanwijst op een bord, of iemand ertoe wil bewegen naar iets of iemand te kijken, dan kan je dat best doen met een open handpalm, dat komt veel aangenamer over. Wijs ook niet met een pen of met iets anders. Als jouw baas naar je toe komt en met zijn vinger zwaait terwijl hij zegt: “Hé, wij zullen goed overeenkomen”, dan hoef je zijn woorden niet letterlijk te nemen. Een zwaaiende vinger staat het dichtst bij een vuist die naar jou gebald wordt.

Handen geven

Als je van plan bent iemand een hand te geven, dan kan je dat best lang op voorhand laten blijken, dan ben je zeker dat het goed komt. Stap op die persoon toe met uitgestoken arm. De situatie die je wil vermijden is dat de een zijn hand uitsteekt, terwijl de ander de zijne al terugtrekt, en er uiteindelijk niemand een hand geeft.

In deze ontmoeting stelt de persoon aan de rechterkant zich ondergeschikt op in deze ontmoeting.

Op deze manier zijn de 2 personen gelijk.

In deze ontmoeting stelt de persoon links zich superieur op.

Stel dat ik Algemeen Directeur ben en een werknemer van plan is om mij een superieure handdruk te geven in het bijzijn van andere personen, dan kan ik het niet maken om mijn autoriteit te doen ondermijnen. Om dit te vermijden, kan ik met mijn andere hand zijn hand rechttrekken, ofwel een stap naar voor te doen, ofwel misschien zelfs zijn elleboog vast te houden.

Er zijn personen die een zwakke persoonlijkheid hebben en die jou, met de vingers bij elkaar genepen, een slap handje geven. Er zijn ook personen die een heel sterke, agressieve persoonlijkheid hebben, die knijpen jouw hand zowat helemaal dicht. Niet alleen is het onaangenaam, het vertelt je ook iets over die persoon. Dit kan het geval zijn bij personen die van het platteland komen: ze zijn de comfortzone van de stad (stadsmensen staan door de band dichter bij hun gesprekspartner dan plattelandsmensen) niet gewoon en houden de ander op die wijze op een afstand.

Jouw oefeningen voor komende week

Wees aandachtig voor elke handdruk die je geeft tijdens de komende week:

  • Hoe geeft iemand een hand?
  • Welk gevoel geeft deze persoon jou via zijn/haar handdruk?
  • Stelt iemand zich ondergeschikt, superieur of gelijk op?
  • Hoe komt de handdruk overeen met de relatie die je hebt met deze persoon?
  • Hoe komt de handdruk van iemand overeen van de algemene indruk die deze persoon jou geeft?

Schrijf je ervaringen op wanneer ze indruk op je maken. Op deze manier leer je de basis van de handdruk en kan je persoonlijkheidsindrukken later beter analyseren zonder er aandacht aan te schenken.

Volgende week…

Hoe zie wat iemand van je denkt? Hoe weet je of iemand je verhaal interessant vindt of niet?

Goed om weten:

Wil je nu al 101 posities en hun interpretaties ontdekken? Het kan in 1 uur tijd met de Cursus Lichaamstaal Online Cursus. De Online Cursus bevat 101 interpretaties, dus veel informatie dan deze e-mail cursus. Vraag ons 10% korting op de Online Cursus omdat je je ingeschreven hebt voor deze online cursus.

Deze e-Cursus is ontwikkeld door Patryk & Kasia Wezowski.