e-Cursus Lichaamstaal – Les 2: Hoe zie je wat iemand van je denkt?


Dank je om je in te schrijven op de deze e-Cursus Lichaamstaal. Via de informatie die je de deze 2 maanden ontvangt en via de oefeningen zal je een goede kennis opbouwen van de betekenis van lichaamstaal.
 
Belangrijke herinneringen bij het interpreteren van Lichaamstaal:

 • haal een houding niet uit de context
 • een positie voelt comfortabel als die weerspiegelt wat er binnenin gebeurt
 • stresssituaties maken dat de persoon meer micro-expressies laat zien
 • kalibreren is belangrijk vooraleer je interpretaties maakt
 • bij verschil in de boodschap van de woorden en lichaamstaal, geloof dan de lichaamstaal

 

Les 2: De ogen, de spiegels van de ziel

Vragen bij de twee foto’s hieronder:
 • Welke blik van de twee personen hieronder is het meest aangenaam?
 • Als je met beiden een gesprek zou voeren. Wie denk je dat jou het meest aantrekkelijk vindt?

 

 

Is het je al opgevallen dat baby’s zulke grote ogen hebben? Heb je je al afgevraagd waarom dat zo is? Aan de Universiteit van Chicago is er onderzoek gedaan naar de grootte van de pupillen en de betekenis ervan.
Er werden aan 1000 vrouwen drie foto’s getoond: de eerste van een mooi landschap, de tweede van een mooie man, de derde van een schattige baby. Bij bijna alle vrouwen bleven de pupillen onveranderd bij het zien van het mooie landschap en bij het zien van de mooie man, maar werden ze veel groter bij het zien van de baby.
Hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd met 1000 mannen. Ook zij kregen 3 foto’s te zien, één van een mooi landschap, één van een mooie vrouw, één van een schattige baby. Bij het zien van het landschap of de baby bleven de pupillen van de mannen even groot, bij het zien van de mooie vrouw werden de pupillen van de meeste mannen veel groter.
De grootte van de pupillen kan een indicatie zijn van interesse, van liefde, van positieve gevoelens en gedachten jegens iemand. Als iemand erg grote pupillen heeft als hij met jou spreekt, dan ervaart hij jou als aantrekkelijk. Als de pupillen zeer klein zijn, dan kan dit wijzen op geen interesse in wat je vertelt, of misschien op kwaadheid.

 

Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van grote pupillen is hier wel op zijn plaats. Grote pupillen duiden op een grote emotie. Iemand die zeer bang is, zal ook grote pupillen hebben, want angst is een sterke emotie. Bovendien zullen pupillen ook groter zijn waar er weinig licht is, want zo verwijden de pupillen om meer licht op te vangen.
Als je tijdens je gesprekken aandacht schenkt aan iemand zijn/haar pupillen, dan heb je veel informatie over wat deze persoon over jou of over wat je op dat ogenblik vertelt denkt.

 

Oogcontact in een gesprek

Als je met iemand in gesprek bent, dan is in België gemiddeld 60%-70% oogcontact aangewezen als jij aan het woord bent. Als de ander aan het woord is en jij m.a.w. luistert, dan is 100% oogcontact een uiting van grote aandacht voor de ander.

 

Als iemand de ogen van een ander vaak ontwijkt, dan zou dit kunnen beteken dat de persoon iets niet wil laten zien (met zijn/haar pupillen). Vermijden van oogcontact kan een gebrek aan interesse betekenen, ofwel dat die persoon iets verbergt, of dat hij/zij liegt. Het is belangrijk om hier geen conclusies zonder kalibratie, context of meerdere aanwijzingen te nemen.

 

Met je ogen kan je een bepaalde sfeer scheppen als je met iemand aan het praten bent. In deze les maak je kennis met drie soorten oogcontact: het zakelijke, het sociale en het intieme oogcontact.

 

Typisch zakelijk oogcontact

 

Voor het scheppen van een typisch zakelijk contact, kunnen je ogen een driehoek over het gezicht van de gesprekspartner volgen, van het ene oog naar het andere, dan naar het voorhoofd en van daar weer terug naar het eerste oog, enz. Je kijkt die andere persoon volgens die driehoek aan, op je eigen tempo.

 

Sociaal oogcontact

 

Bij het scheppen van een sociale sfeer begin je bij het ene oog, kijkt dan naar de mond, dan naar het andere oog en terug naar het eerste oog, enz. Je ogen beschrijven dus een andere driehoekige kijkbaan.

 

Intiem oogcontact

 

Bij intiem oogcontact gaat je blik van het ene oog naar beneden, terug omhoog naar het andere oog en vandaar weer naar beneden, terug naar het eerste oog, enz. Heb je al opgemerkt dat je dit automatisch doet bij het zien van iemand die je uitzonderlijk aantrekkelijk vindt?

 

Om in een zakelijke context een aangename, wederzijds begripsvolle sfeer te creëren, kan je je bedienen van het sociale oogcontact. Dit leidt tot een natuurlijke gang van zaken door middel van oogcontact.

 

PS: Als iemand één van beide wenkbrauwen omhoog trekt terwijl hij/zij naar je luistert, dan kan dit op ongeloof wijzen.

 

Jouw oefeningen voor komende week

Wees aandachtig voor elke blik en elk oogcontact tijdens de komende week:

 • Hoe kijkt iemand?
 • Welk gevoel geeft deze persoon via zijn/haar blik?
 • In welke richting kijkt deze persoon vaak?
 • Hoe groot zijn de pupillen van je gesprekspartner?
 • Hoe veranderen de pupillen tijdens je gesprekken? Hoe kan je dit verbinden met wat er wordt gezegd?
 • Gebruik bewust het zakelijke- en sociale oogcontact in verschillende situaties.

Schrijf je ervaringen op wanneer ze indruk op je maken. Op deze manier leer je de basis van de ooganalyse.

Volgende week…

Sprekende handbewegingen. Ontdek wat de handen verraden.
 

Practitioner Opleiding:

Wil je 101 interpretaties en 26 variaties van micro expressies leren toepassen in onderhandelingen en dagelijkse gesprekken?
Volg onze volgende Practitioner Certificatie Opleiding.
 
Deze cursus is ontwikkeld door Patryk & Kasia Wezowski.