e-Cursus Lichaamstaal – Les 3: Sprekende handen


Dank je om je in te schrijven op de deze e-Cursus Lichaamstaal. Via de informatie die je de deze 2 maanden ontvangt en via de oefeningen zal je een goede kennis opbouwen van de betekenis van Lichaamstaal.

Opgelet:
Deze e-Cursus bevat vele vereenvoudigingen om de leerstof niet te zwaar te maken. Neem alle informatie hieronder niet letterlijk en voor altijd geldig aan!
Tijdens de opleidingen Lichaamstaal ontdek je de nuances en variaties op dezelfde bewegingen, waarbij de betekenis veel meer uitgediept wordt.
 
Belangrijke herinneringen bij het interpreteren van Lichaamstaal:

  • haal een houding niet uit de context
  • een positie voelt comfortabel als die weerspiegelt wat er binnenin gebeurt
  • stresssituaties maken dat de persoon meer micro-expressies laat zien
  • kalibreren is belangrijk vooraleer je interpretaties maakt
  • bij verschil in de boodschap van de woorden en lichaamstaal, geloof dan de lichaamstaal

Enkele nuttige video’s

Patryk & Kasia spreken aan de Harvard University:

Dit is toepassing van goede Lichaamstaal kennis:

 

Les 3: Sprekende handen

De handen kunnen op vele manieren iemands betoog expressiever maken – soms ook op een ongewilde manier iets duidelijk maken aan de aandachtige luisteraar en toeschouwer. Bij congruentie ondersteunen de handen je communicatie, maar ze kunnen je communicatie ook soms tegenspreken of tegenwerken. Het land dat op dat vlak in Europa wel een reputatie heeft, is Italië. Het welbekende grapje dat, om een Italiaanse verdachte aan het spreken krijgen, je hem eerst de handboeien moet losdoen, is in dat opzicht veelzeggend.

In de handen wrijven
Als iemand in zijn/haar handen wrijft, dan verwacht deze persoon waarschijnlijk een positieve uitkomst.

Er bestaan hierin 2 variaties: als iemand snel in zijn handen wrijft, dan betekent dat hij een positieve uitkomst verwacht voor iedereen. Als het daarentegen traag gebeurt, dan verwacht hij/zij een positieve uitkomst, maar alleen voor zichzelf.

Enkele voorbeelden ter illustratie: als een ober naar je toekomt en je vraagt of hij nog iets voor je kan doen terwijl hij traag in zijn handen wrijft, dan betekent dat hoogstwaarschijnlijk dat hij een fooi verwacht. Als een immobiliënagent tijdens het verkoopsgesprek tegen je zegt dat hij de perfecte woning voor je heeft gevonden en daarbij traag in zijn handen wrijft, wees dan op je hoede. Als een werknemer bij zijn baas binnenkomt en zegt dat hij een groot order heeft binnengehaald terwijl hij snel in zijn handen wrijft, dan betekent dat haast zeker dat het hele bedrijf er beter van zal worden.

Zoals altijd moet ook hier met de context rekening gehouden worden. Als iemand in zijn handen wrijft terwijl hij in de vrieskou op de bus staat te wachten, dan heeft dit een puur functionele reden, hij wil gewoon zijn handen warmen. Het betekent waarschijnlijk niet dat hij zich verheugt op de komst van de bus, alhoewel dat ook zou kunnen natuurlijk.Er is nog een kleine variatie, nl. het wrijven met de duim over de wijsvinger of over de handpalm. Dat betekent dat er inkomsten, geld verwacht worden.

Handen tegen elkaar
Wie met de ellebogen op tafel leunend, de vingers in elkaar gekruist, de handen ontspannen bij elkaar brengt ter hoogte van de kin, is vaak in een positieve toestand. Dit kan ook met de handen op tafel, of in staande positie, met de handen ter hoogte van de heupen. Deze positie getuigt vaak van voldaanheid.

Let wel op! Er kan echter meer achter zitten. Weer is het belangrijk goed te observeren wat er zich afspeelt. Wanneer tijdens een verkoopsgesprek bijvoorbeeld die houding zo sterk is dat deze overgaat in een positie waarbij de vingers zo hard tegen elkaar worden gedrukt dat de vingers er wit van worden, dan duidt dat op frustratie, op een negatieve attitude.

Superieure, zelfzekere personen vertonen vaak minder bewegingen dan het gemiddelde. Bij hen is bovenstaande positie vaak te zien, waarbij ze hun handen bij elkaar brengen, met de vingertippen gestrekt tegen elkaar aanleunend. Dat geeft aan dat zij zich zelfzeker voelen. Het zou kunnen wijzen op een gedachte dat ze alles weten.
Ook de manier waarop iemand de handen achter de rug gekruist houdt in staande houding, vertelt veel. Houdt deze persoon de handen over elkaar, dan wijst dat op superioriteit, zelfzekerheid. (Links)

Houdt hij daarentegen met zijn ene hand de andere pols vast, dan is dat een indicatie van frustratie, of van zelfcontrole. Hij/zij “houdt zichzelf in de hand”. (Midden) De hand op de elleboog signaleert deze frustratie in een nog sterkere mate. (Rechts)
Duimen
Als de duim getoond of gebruikt wordt, heeft dat vaak een niet mis te verstane betekenis. Zijn duimen laten zien heeft vaak een agressieve, dominante ondertoon. Zijn armen kruisen en daarbij de duimen laten zien, kan niet alleen wijzen op een defensieve of negatieve houding, maar ook op een gevoel van superioriteit. Met zijn duim opzij iemand aanwijzen, eventueel aangevuld met een zijwaartse hoofdbeweging, draagt vaak een beledigend connotatie of een gebrek aan respect mee.

Jouw oefeningen voor komende week

Wees aandachtig voor elke handbeweging bij anderen tijdens de komende week:

  • Hoe houdt iemand zijn handen?
  • Welk gevoel denk je dat deze persoon communiceert met zijn/haar handen?
  • Welke van bovenstaande bewegingen of posities heb je opgemerkt en wanneer? Bij wie?

Schrijf je ervaringen op wanneer ze indruk op je maken. Op deze manier leer je de basis van de analyse van de handen.

Volgende week…

Hoe zie je of iemand liegt?

Probeer onze Lichaamstaal Online Cursus:

Wil je nu al 101 posities en hun interpretaties ontdekken? Het kan in 1 uur tijd met de Cursus Lichaamstaal Online Cursus. De Online Cursus heel wat meer informatie dan deze e-mail cursus. Vraag ons 10% korting op de Online Cursus omdat je je ingeschreven hebt voor deze online cursus.

Deze cursus is ontwikkeld door Patryk & Kasia Wezowski.