e-Cursus Lichaamstaal – Les 8: Micro-expressies


Micro expressies zijn een speciale categorie van gezichtsuitdrukkingen, die de voorbije vijftig jaar veel wetenschappelijk onderzoek en specifieke aandacht hebben ontvangen. Daarom behandelen we ze in een apart hoofdstuk. We definiëren ‘micro-expressies’ als subtiele spierbewegingen in het gezicht die een halve seconde of korter duren. Micro-expressies verschijnen vaak onbewust op ons gezicht en drukken emoties uit die we op een bepaald moment ervaren. Als je ons gezicht met een scherm zou vergelijken dan zijn onze hersenen de projector van onze emoties, die de spieren op ons gezicht doen samentrekken.

Er zijn zeven basisemoties in alle culturen op dezelfde manier op het gezicht worden getoond. Onderzoek van personen die blind geboren werden, heeft bewezen dat micro-expressies niet cultureel aangeleerd worden, maar dat we op biologisch niveau al uitgerust zijn met deze informatie wanneer we geboren worden. Het betreft de manier waarop ons brein emotionele impulsen vertaalt. Bovendien kunnen de meeste mensen deze onbewuste samentrekkingen van de spieren niet controleren, omdat ze rechtstreeks door hun emoties gestuurd worden.

Wat we vandaag ‘micro-expressies’ noemen, werd voor het eerst opgemerkt door Duchenne de Boulogne, een bekende Franse neuroloog uit de negentiende eeuw. Hij combineerde zijn grote kennis van gezichtsanatomie met zijn passie voor fotografie, en zijn expertise in het gebruik van elektriciteit om individuele gezichtspieren te stimuleren. Hiermee wist hij zeer interessante interpretaties te produceren van de manieren waarop het menselijk gezicht emoties laat zien. Hij heeft zijn onderzoek omschreven in zijn boek, getiteld The mechanism of human facial expression, gepubliceerd in 1862.

De tweede die schreef over micro-expressies was Charles Darwin in het boek The Expression of the Emotions in Man and Animals, gepubliceerd in 1872. Darwin noteerde de universele natuur van gezichtsexpressies en de spieren die daarbij gebruikt werden.

Patryk & Kasia laten de kracht van Micro Expressies Live zien voor 2500 personen.
Dit is de VOLLEDIGE VIDEO van de HELE PRESENTATIE:

 

>> Leer wat je op deze video ziet ook zelf doen!
Patryk & Kasia leren het je persoonlijk aan tijdens de Practitioner Opleiding.

 
In deze les zul je 3 (van de 26) variates van 3 basisemoties terugvinden, die in dagelijkse gesprekken voorkomen, gebaseerd op vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek. Als je eerder training over micro-expressies hebt gevolgd, dan zul je merken dat onze aanpak van het aanleren en trainen van deze korte spierbewegingen eenvoudig maakt. Dit komt omdat we alle gezichtsuitdrukkingen die een halve seconde of korter duren kortweg ‘micro-expressies’ noemen, omdat ze zo ook door de meeste personen bestempeld worden.

Geluk

Geluk – mondhoeken omhoog:
Je kunt geluk op iemands gezicht zien wanneer beide mondhoeken tegelijkertijd symmetrisch en tot dezelfde hoogte worden opgetrokken. Deze micro-expressie is zeer nuttig om in het dagelijks leven op te merken. Bijvoorbeeld als ik aan mijn partner vraag wat we deze avond zullen doen: ‘Zullen we met vrienden afspreken, thuis blijven of naar een film gaan kijken?’ Als ik zie dat zijn beide mondhoeken omhoog gaan wanneer ik het afspreken met vrienden vermeld, dan weet ik non-verbaal wat hij heeft gekozen.

Vergelijk dit met een echte, grote gelukzalige glimlach:
Dit is geen micro-expressie, maar we geven dit voorbeeld hier zodat je het verschil kunt zien met een macro-expressie, die langer dan een halve seconde op het gezicht blijft. Bovendien is deze foto nuttig om het verschil nogmaals te illustreren tussen een echte en een valse glimlach.
Wanneer je een samentrekking ziet van de orbicularis oculi spier (de spier rondom het oog), dan heb je te maken met een echte glimlach, de zogenaamde Duchenne glimlach. De samentrekking van de orbicularis oculi spier maakt dat het stukje vel tussen het oog en de buitenkanten van de wenkbrauwen iets wordt gestrekt en naar beneden komt, en vaak gaan de wenkbrauwen iets omlaag. Deze twee bewegingen zijn een betrouwbaar signaal dat iemand echt plezier ervaart in de prefrontale linkercortex van het brein, en oprecht geluk uitstraalt.

 

Minachting

Definitie van Minachting:
In de wetenschap is ‘minachting’ een verzamelnaam voor de hele familie van negatieve emoties waaronder superioriteit, sarcasme, ‘het beter weten’, of zich dominant opstellen. Minachting is de enige duidelijk asymmetrische micro-expressie van de zeven basisemoties. Het lijkt alsof je glimlacht naar jezelf, omdat slechts één van de twee mondhoeken omhoog gaat. In de realiteit is dit geen glimlach, maar eerder een teken dat je superieure gedachten hebt ten opzichte van anderen. Het is een expressie die plaats heeft nadat men de ervaring of kennis met iemand anders heeft vergeleken en tot de conclusie is gekomen dat men het beter weet of gewoonweg beter is.

Personen die de neiging hebben om minachting te laten zien, zullen makkelijker anderen beoordelen en negatieve gedachten over anderen hebben. Als je bij iemand minachting ziet tijdens een zakelijke ontmoeting, kan het een goed idee zijn om de argumentatie te veranderen, omdat je niet overtuigend genoeg bent. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is meer voorbeelden opsommen, meer naar je ervaringen verwijzen of vragen stellen om de weerstand achterhalen. Als iemand deze expressie laat zien, vooraleer je een woord hebt gezegd, dan kun je alvast een moeilijk gesprek verwachten. In bepaalde context kan deze micro-expressie ook een connotatie van trots hebben.

Minachting – één mondhoek omhoog :

Minachting kun je op iemands gezicht zien wanneer hij zich superieur voelt of iemand anders als inferieur beoordeelt. Deze micro-expressie is vrij eenvoudig te herkennen, omdat het de enige asymmetrische expressie van de zeven basisemoties is. Het is herkenbaar aan één van de twee mondhoeken die omhoog gaat.

 

Kwaadheid

Bepaalde micro-expressies zijn te ontleden in verschillende onderdelen.

Bij kwaadheid of boosheid zie je 3 elementen:

  • de oogleden vernauwen, het bovenste en onderste ooglid komen naar elkaar, de ogen worden dicht genepen
  • de wenkbrauwen gaan naar beneden
  • de lippen worden op elkaar geperst (onderdrukte kwaadheid) of tanden worden duidelijk getoond

Als je een van de drie bovenstaande elementen bij een persoon opmerkt, zelfs op 1/10 fractie van een seconde, dan kan dat al op kwaadheid wijzen in een bepaalde context. Het kan zeer kort zijn, zelfs als hij of zij maar even de mond dicht perst, dan kan dat op kwaadheid wijzen.

Het blijft natuurlijk aangewezen alles in zijn context te zien, eenzelfde expressie kan verschillende gemoedstoestanden uitdrukken, vb. dicht genepen ogen kunnen ook op een zeer sterke concentratie wijzen.
 
 

Micro Expressies analyse in 4K video kwaliteit:

Bekijk hier de video met een zeer nauwkeurige analyse van enkele micro expressies in 4K video kwaliteit:

 
 

Voorbeeld van Micro Expressies toegepast op het werk

Stel je bent chef van een afdeling en je moet een collega een vervelende mededeling doen: hij of zij krijgt geen promotie of dreigt te worden ontslagen. Dan is het handig om te weten wat je collega voelt. Zie je een beginnende aanval van woede – let op de lippen – dan kun je zeggen: ‘Je bent waarschijnlijk boos over mijn beslissing en dat vind ik jammer. Kan ik iets doen om te helpen?’

Zie je dat de persoon tegenover je afschuw of minachting toont dan is het verstandig om het over een andere boeg te gooien: ‘Ik vermoed dat mijn beslissing nogal een schok is. Wil je dat ik nog iets uitleg, of zijn er dingen die we kunnen bekijken in verband met de toekomst?’

Volgende week kan je jezelf Testen wat je de voorbije 8 lessen hebt ontdekt…

Jouw oefeningen voor komende week

Wees aandachtig voor bovenstaande bewegingen bij anderen tijdens de komende week:

  • Welke van bovenstaande bewegingen of posities heb je opgemerkt en wanneer? Bij wie?
  • Welke relatie kan je maken tussen deze bewegingen en de woorden die er gezegd worden?
  • In welke nog andere situaties dan onderhandelingen heb je deze bewegingen opgemerkt?
  • Wanneer heb je kwaadheid opgemerkt bij iemand deze week en hoe uitte die zich op het gezicht?
  • Welk echte glimlach heb je kunnen onderscheiden van een sociale glimlach en in welke situaties?

Schrijf je ervaringen op wanneer ze indruk op je maken. Op deze manier leer je de basis van micro-expressies.

Volgende week…

Zelf-Test over wat je hebt ontdekt tijdens de voorbije 8 lessen.
 

Het Enige Programma ter wereld met Videos:

Wist je al dat we enige programma ter wereld ontwikkelden dat gezichtsexpressies aanleert via videos?
Je ontdekt het in onze Practitioner Opleiding.

>> Klik hier om Micro Expressies te leren op onze Practitioner Opleiding.