Trainers – Layla El Mourabit


Layla El Mourabit – Certified Leadership Coach/Master in Micro-Expressions/ Transformation Trainer / Headhunter
‘Preferred Partner’ van het Center for Body Language
Haar brede (18+ jaar) ervaring in de recruitmentsector, haar Coaching Training bij The Coaching Square, Leadership Training bij Management Drives, haar Master in Body Language van het Center for Body Language en haar scherpe observaties zorgen ervoor dat Layla de juiste keuze voor leiders, teams en organisaties die graag hun identiteit willen versterken.
Layla’s handelsmerk is een energieke, pragmatische aanpak in combinatie met een oprechte interesse is gedragswetenschappen.
In 2016 startte ze twee bedrijven op, allebei gericht op het versterken van de identiteit van organisaties, teams en individuen.
Sherlock Consulting, een leadership consultancybureau dat de performance van organisaties, teams en individuen helpt verhogen. Wij willen u begeleiden in het efficiënter omgaan met interpersoonlijke complexiteit. Om die complexiteit te versimpelen, gebruiken we efficiënte sleutels om de motivatie-patronen te ontsluiten die een leider, een team of een organisatie drijven. Nieuwe connecties worden gelegd, waardoor de interne (of innerlijke) dynamiek wordt blootgelegd. Of het nu om team performance, leiderschapscapaciteiten, een sales aanpak of een bedrijfsstrategie gaat: eens u de onderliggende dynamiek doorhebt, kan u veranderingen doorvoeren die nodig zijn om uw doelen te bereiken.
Watson & Associates, een executive search bedrijf dat organisaties assisteert in het vinden van het juiste talent en het profilen van talent. Elke situatie vergt een ander soort leiderschap. Verschillende mensen en contexten hebben een verschillende aanpak nodig. Daarom is het belangrijk om niet op zoek te gaan naar de beste leider, maar naar de juiste leider in een specifieke context. Alleen dan is het mogelijk om het beste talent te vinden en te houden.
We moeten eerst weten waar we vandaag staan alvorens we naar ons doel kunnen streven.
De focus van Layla ligt op het verhogen van de emotionele intelligentie (EQ). Haar ervaring en inzicht in het menselijke gedrag en de menselijke interactie heeft haar geleerd hoe belangrijk het EQ is om effectief doeltreffende verandering te kunnen realiseren.
Emotionele intelligentie is de capaciteit om uw eigen gevoelens en die van anderen te herkennen, om uzelf te motiveren en om goed om te gaan met emoties van uzelf en die van anderen – Daniel Goleman, 1996.
 

Hierbij worden vijf dimensies onderscheiden:

*intra-persoonlijk (innerlijk)
*inter-persoonlijk (omgang met anderen)
*aanpassingsvermogen
*stressmanagment
*algemene stemming
 
 
Layla is ook al jaren geboeid door de wetenschappelijke benadering van Paul Ekman i.v.m. micro-expressies en de verdere onderzoeken die hierover uitgevoerd werden door Patryk & Kasha Wezowski.
Microexpressies zijn korte spierbewegingen in het gezicht die een halve seconde of korter duren. Ze verschijnen vaak onbewust op ons gezicht en drukken de emoties uit die we op dat moment voelen. Micro-expressies zijn een krachtig middel om inzicht te krijgen in de echte emoties van anderen.
Het doel van Sherlock Consulting is om de identiteit van uw organisatie, uw team of u als individu te versterken en hierbij werken ze vanuit uw kracht verder.
Zij bieden u:

 • Workshops & coaching ’s gericht op ontwikkeling
 • Recruitment
 • Profiling (gedragsassessment gericht op EQ)


 

Workshops:

Alle workshops worden wetenschappelijk onderbouwd. Hierbij wordt er veel belang gehecht aan een pragmatische aanpak en de praktische toepasbaarheid ervan op uw specifieke situatie.
Volgens onderzoek uitgevoerd door het World Economic Forum (Future of Jobs Report) zullen 35% van de vaardigheden die belangrijk zijn voor de huidige arbeidsmarkt binnen een paar jaar veranderen. De tien belangrijkste vaardigheden zullen zijn:
1) Complexe problemen oplossen
2) Kritisch denken
3) Creativiteit
4) People management
5) Coördineren met anderen
6) Emotionele intelligentie
7) Oordeelvaardigheid en beslissingen nemen
8) Service-gerichtheid
9) Onderhandelen
10) Cognitieve flexibiliteit
 
Emotionele intelligentie, dat in 2015 niet eens de Top 10 haalde, zal voor iedereen tot de meest belangrijke vaardigheden gaan horen. Layla en Sherlock Consulting zijn uw perfecte partner in het verhogen van uw EQ en het versterken van uw identiteit.
Om het EQ te verhogen hebt u o.a. inzicht in drijfveren, overtuigingen, gedrag en emoties nodig.
Drijfveren zijn motivators die voorspellen hoe een organisatie, team of persoon zijn/haar kennis, vaardigheden en competenties zal gebruiken. De theorie van ‘Management Drives’ is gebaseerd op de onderzoeken van Clare W. Graves (1914-1986) en zijn reeds in een vroeg stadium geautomatiseerd. Graves baseerde haar theorie op Jung en Maslow. Drijfveren hebben een specifieke impact op verschillende niveaus: op dat van de organisatie, het team en op het niveau van persoonlijk leiderschap.
De unieke aanpak van Sherlock Consulting verbindt

 • Programma’s mbt organisatie- en cultuurontwikkeling
 • Team ontwikkeling
 • Individueel leiderschap
 • Awareness Program
 • Organizational Change Program
 • Team Development Program
 • Team Performance Program (mission vison strategy program)
 • Leadership Development Program
 • Career Development Program
 • Sales Performance Program
 • Certified Body Language Practitioner Program
 • Cetrified Body Language Master Program
 • Development Program gebaseerd op de Blink Technique

 

Custom Fit Program – Let’s Talk!

Kan u niet meteen vinden wat u zoekt? Wij creëren graag een custom fit programma voor u.


1.BEWUSTZIJN
Mensen, teams en organisaties hebben sturende denkpatronen die gedrag en motivatie kunnen voorspellen. Inzicht in deze patronen geeft u meer controle.

2.BEWEGING
Ga voor “nieuw” gedrag en breek met bestaande gedragspatronen.

3.BEVESTIGING
Fixeer “nieuw” gedrag en voortdurende ontwikkeling om veranderingen echt succesvol te maken.

 

Testimonials:

http://www.sherlockconsulting.be/consulting/testimonials-page/
http://www.sherlockconsulting.be/associates/testimonials-page/
 

Contacteer Layla:

+32 478 410 733
layla@lichaamstaaltraining.be